Reciklažno dvorište DikloČistoĆa
StoryEditor
45 vrsta otpada

Pogledajte termine za besplatno odlaganje otpada u reciklažnim dvorištima

Građanima su na raspolaganju dva reciklažna dvorišta u Zadru i dva izvan Zadra

Na području grada Zadra postoje dva reciklažna dvorišta, što je na broj stanovnika sasvim dovoljno. Jedno se nalazi na zapadnom dijelu grada, na odlagalištu Diklo, dok se drugo nalazi u istočnom dijelu, odnosno u Gaženici. U nadležnosti Čistoće, osim navedenih, su i dva reciklažna dvorišta van Zadra, u Novigradu i Sv. Filip i Jakovu, u kojima djelatnici Čistoće prikupljaju otpad od stanovnika tih i okolnih općina.

U reciklažno dvorište građani Zadra mogu potpuno besplatno donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE) otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr.

Oko 45 vrsta otpada može se odlagati u reciklažnim dvorištima, koja su namijenjena upravo tome: odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Ono što građani najviše odlažu je glomazni otpad. Jedna osoba može donijeti neograničenu količinu otpada, osim građevinskog, i to popuno besplatno. To je bitna informacija koju svi korisnici trebaju znati i koristiti kako bi se umanjio problem divljeg odlaganja otpada u prirodu.

image

Reciklažno dvorište Diklo

ČistoĆa

Na službenim stranicama Čistoće d.o.o. naglašena je ta opcija besplatnog odlaganja u reciklažna dvorišta u slučaju da još uvijek ima onih koji iz nekih razloga nisu upoznati s tim.

Nakon renovacije stana, dakle sitnih kućanskih popravaka i adaptacija, građanin Zadra može slobodno odnijeti manje količine šute u reciklažna dvorišta. Privatnim osobama dozvoljeno je odlaganje građevinskog otpada do 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci, a veće količine od toga mogu se odložiti na odlagalište Diklo, uz naplatu prema službenom cjeniku.

I pravne osobe mogu odlagati u reciklažnim dvorištima i na odlagalištu, što i čine, no oni imaju drugačije uvjete te se njima naplaćuje po kilogramu dovezenog otpada.

image

Radno vrijeme reciklažnih dvorištA

ČistoĆa

U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MOŽE SE ODLOŽITI:

papir, staklo, plastika (PET ambalaža), metalna ambalaža (limenke), stare baterije, otpadna jestiva i maziva ulja i antifriz, zauljena ambalaža i krpe, otpadne fluorescentne cijevi, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera (plastike) i otpadnih vrećica.

Radno vrijeme odlagališta otpada: (ponedjeljak - petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati)

Reciklažno dvorište otvoreno je: (ponedjeljak - petak 06:00-20:00 sati, subotom 06:00-16:00 sati).

Kontakt telefon: 091 310 76 75

Za odvojeno odlaganje otpada korisnici na raspolaganju imaju i dva mobilna reciklažna dvorišta, koja služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Jedno je namijenjeno stanovnicima na području grada, a drugo stanovnicima općina koje koriste usluge Čistoće d.o.o. Mobilno reciklažno dvorište postavlja se na određenu lokaciju prema točno utvrđenom rasporedu. U mobilnom reciklažnom dvorištu otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti. U njemu se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.

Pogledajte lokacije i termine postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta.

image

Reciklažno dvorište Gaženica

ČistoĆa

Glomazni otpad iz kućanstava može se odvesti u reciklažna dvorišta gdje ga građani mogu besplatno odložiti u za to predviđene spremnike, svakim danom osim nedjelje, u radno vrijeme pojedinog RD (nije dozvoljeno pravnim osobama).

Za pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada izuzetno je važna informiranost i edukacija o cijelom procesu. Upravo zbog toga Čistoća kontinuirano radi na edukaciji građana svih dobnih skupina. Jedna od aktivnosti je i posjeta reciklažnim dvorištima gdje korisnici, uz sve potrebne informacije koje tamo dobiju, mogu aktivno sudjelovati u procesu pravilnog odvajanja otpada. Uz to, u sklopu edukativnih aktivnosti, predstavlja se i mobilno reciklažno dvorište koje se pri tome može razgledati, saznati koje se vrste otpada i u kojoj količini mogu odložiti u spremnike koje sadrži te se upoznati s rasporedom postavljanja po mjesnim odborima.

10.06.2024., 09:28h
12. lipanj 2024 15:00