<p>Bivša rektorica Sveučilišta u Zadru</p>
Bivša rektorica Sveučilišta u ZadruFilip Brala
StoryEditor
AFERA VICAN

U trenutku kada je Dijana Vican tražila 6,2 mil kn od Grada Zadra Sveučilište je imalo višak prihoda od 34,5 mil kn

Sveučilište višak prihoda ostvaruje u kontinuitetu posljednjih nekoliko godina u milijunskim iznosima, a u isto to vrijeme financijsku pomoć traži od građana Zadra

Prema godišnjem financijskom izvještaju Sveučilišta u Zadru, u 2018. godini ostvarilo je višak prihoda u iznosu od 28.383.977 00 kuna, a u 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 164.214.946 kn, te ukupni rashodi i izdatci u iznosu od 158.119.930 kn.

U tom razdoblju Sveučilište u Zadru ostvarilo je ukupni višak prihoda u iznosu od 6.095.016 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina koji iznosi 28.383.977 kn, što znači da je rektorica Vican u trenutku traženja 6,2 mil kn od Grada Zadra u svojim prihodima imala ukupni višak prihoda u iznosu 34.478.993 kn.

U studenome 2019. godine, tadašnja rektorica Dijana Vican obratila se Gradu Zadru sa zahtjevom za financijska sredstva u iznosu od 6.236.223,70 kn za provedbu projekta "Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru". Ovaj zahtjev odobren je na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 14. studenoga 2019. godine.

Naime, razlika od 6,2 mil kuna bila je između ponude Graditelja svratišta od kojeg rektorica nije naplatila garanciju za valjanost ponude u iznosu od 1,5 mil kuna i iznosa za koji je ugovorena gradnja Studentskog doma s Projektgradnjom plus koja je iznosila 81 mil kuna.

Razvidno je da je u tom trenutku višak prihoda na Sveučilištu iznosio gotovo 34,5 milijuna kuna. Zašto je rektorica tražila Grad za sufinanciranje toga projekta kada je Sveučilište imalo višak ostvarenih prihoda na vlastitom računu?

Sveučilište višak prihoda ostvaruje u kontinuitetu posljednjih nekoliko godina u milijunskim iznosima, a u isto to vrijeme financijsku pomoć traži od građana Zadra.

30.11.2023., 13:48h
03. ožujak 2024 22:51