NAGRADA WELCOMEDamir Maričić
StoryEditor
RAZGOVOR S PROČELNIKOM

ANTE SJAUŠ: Većina poduzetnika javlja se na programe i mjere županijskog UO za gospodarstvo i turizam...

I u ovoj godini predviđena je mjera sufinanciranja izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe...

Da bi se održala gospodarska aktivnost, potrebno je održati investicijsku aktivnost. Nema razvoja bez investicija. U skladu s tim, Zadarska županija u okviru svojih proračunskih mogućnosti čini ono što može o čemu smo razgovarali s Antom Sjaušem, županijskim pročelnikom za gospodarstvo i turizam.

Valja istaknuti da naši poduzetnici imaju najnižu kamatnu stopu (cca 1 %) kad ulaze u investicijske projekte što itekako osigurava izvrsne rezultate...

Vidljivi rezultati

image

Ante Sjauš, županijski pročelnik za gospodarstvo i turizam

Doris Babić

- Programi i mjere koje je poduzela Zadarska županija preko ovog odjela posljednjih nekoliko godina i koje trenutačno poduzima dale su i daju rezultat! Zaposlenost se ne samo očuvala nego i značajno povećala, radnici nisu izgubili radno mjesto, mnogi poduzetnici su izbjegli nelikvidnost, blokadu žiro-računa i tako su sačuvali svoje tvrtke i obrte. Očito je da je ovo dobro napravljeno i da smo kao odjel aktivno sudjelovali i sudjelujemo u moderiranju gospodarstva Zadarske županije, započinje Sjauš.

Značajan dio aktivnosti Odjela odnosio se i odnosi se na programe poticanja malog i srednjeg poduzetništva.

- U Proračunu Zadarske županije za 2023. godinu osigurana su sredstva za potpore za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura te bespovratne potpore za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora, kaže Sjauš.

Zatim, slijedi program za dodjelu potpora za poticanje razvoja STARTUP-ova.

- Namjena dodjele bespovratnih potpora je razvoj i promocija STARTUP poduzetništva na području Zadarske županije, povećanje broja novoosnovanih društava, otvaranje novih radnih mjesta i rast gospodarske djelatnosti Zadarske županije, tumači Sjauš.

Kreditiranje poduzetništva i obrta

Od 2019. godine Zadarska županija je imala program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji. Županija subvencionira kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva (2) postotna poena godišnje, fiksno pa je kamata za korisnika (ovisno o banci) cca 1 %.

Programi i mjere koje je poduzela Zadarska županija preko ovog odjela posljednjih nekoliko godina i koje trenutačno poduzima dale su i daju rezultat! Zaposlenost se ne samo očuvala nego i značajno povećala, radnici nisu izgubili radno mjesto, mnogi poduzetnici su izbjegli nelikvidnost, blokadu žiro-računa i tako su sačuvali svoje tvrtke i obrte. Očito je da je ovo dobro napravljeno i da smo kao odjel aktivno sudjelovali i sudjelujemo u moderiranju županijskog gospodarstva...

- Visina kredita može biti od 200.000,00 do 3.000.000,00 kuna, (najviše jedan kredit po korisniku), a financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10 % (za uslužne djelatnosti) i 20 % (za proizvodne djelatnosti). Kredite se koriste za sljedeće namjene: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te kupnju nove opreme ili novog dijela opreme, govori Sjauš i dodaje da će se u 2023. nastaviti s istim aktivnostima, no zbog novonastalih okolnosti zbog uvođenja eura i ostalih financijskih kretanja doći će do određenih izmjena uvjeta programa.

Kako bi pomogli subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa Zadarska županija je 14. rujna 2020. godine kreirala financijski instrument “COVID-19 – zajam za obrtna sredstva” u Zadarskoj županiji.

- Cilj Programa je očuvanje poduzetnika i radih mjesta kroz kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Kredit za obrtna sredstva odobrava se za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi, itd.). Krediti za obrtna sredstva odobravaju se u iznosu od 100.000,00 do 250.000,00 kuna. Banke su dostavile svoje kreditne uvjete s povoljnom kamatnom stopom, pri čemu najviša iznosi 3 postotna poena. Županija subvencionira redovnu kamatnu stopu u visini od 2 % godišnje, fiksno pa je za korisnika kamata 1 %, objašnjava Sjauš.

Oznaka Welcome

Treba svakako istaknuti da se na sve programe i mjere pomoći koje je provodio Odjel javio velik broj poduzetnika pa je očito da su to mjere i programi koji su potrebni poduzetnicima.

Također, u 2023. godini predviđene su mjere sufinanciranja kamata stambenih kredita za deficitarna zanimanja.

Osim toga, Zadarska županija želi pridonijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području, pa je i u ovoj godini predviđena mjera sufinanciranja izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije.

- Cilj ovog Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, kaže Sjauš.

U cilju daljnjeg razvoja održivog, otpornog i inovativnog turizma, Upravni odjel za gospodarstvo i turizam aktivno prati sve turističke projekte te daje godišnje potpore događajima u turizmu.

- Bitno je za istaknuti projekt Welcome. Objekti s oznakom Welcome znak su provjerene turističke kvalitete, standarda i prepoznatljivosti brendiranih apartmana, kuća za odmor i soba privatnih iznajmljivača u Zadarskoj županiji. Također u sklopu navedenog projekta Zadarska županija provodi program kreditiranja obiteljskog smještaja s oznakom Welcome. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, govori Sjauš.

01.02.2023., 16:13h
30. ožujak 2023 10:29