Anđela BačinićOtok PaŠman
StoryEditor
CURA IZ KRAJA

ANĐELA BAČINIĆ Od škole u Neviđanima do najvišeg akademskog naziva doktorice prirodnih znanosti...

Djevojka rodom iz Kraja na Pašmanu, s 29 godina nedavno je obranila doktorsku disertaciju „Elektrokemijska karakterizacija kompleksa Co(II) s organskim ligandima iz mora“ ...

Anđela Bačinić, rodom iz Kraja na Pašmanu, s 29 godina nedavno je obranila doktorsku disertaciju „Elektrokemijska karakterizacija kompleksa Co(II) s organskim ligandima iz mora“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla najviši akademski naziv doktorice prirodnih znanosti (prirodne znanosti, interdisciplinarne prirodne znanosti, znanost o moru). Doktorska disertacija - piše Otok Pašman - izrađena je na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu pod mentorstvom dr.sc. Marine Mlakar.

image

Anđela Bačinić

Otok PaŠman

Anđela je osnovnu školu završila u Neviđanima, a opću gimnaziju u Biogradu na moru. Preddiplomski studij Kemija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu završila je 2014. godine te je iste godine upisala diplomski studij Kemija, smjer analitička kemija i biokemija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu koji završava 2016. godine.

Od 2018. godine zaposlila se kao asistentica u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fizičku kemiju tragova Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, a iste godine upisuje i Interdisciplinarni doktorski studij Oceanologija na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.

Znanstveni doprinos disertacije temelji se na razumijevanju procesa koji kontroliraju biogeokemijski ciklus kobalta(II) u moru što je od ključnoga značaja za predviđanje njegovog ponašanja, biodostupnosti, mobilnost i stabilnosti s obzirom na promjene vezane uz klimatske ekstreme kojima svjedočimo...

TRI ZNANSTVENA RADA

Anđela je tijekom studiranja i rada u Institutu aktivna u popularizaciji znanosti, član je Međunarodnog elektrokemijskog društva i Organizacijskog odbora Simpozija doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Iz doktorske disertacije proizašla su tri znanstvena rada na kojima je Anđela prvi autor. Sudjelovala je na 9 međunarodnih kongresnih priopćenja, na 5 s usmenim izlaganjem, a na 4 s posterskim izlaganjem te je koautor još 2 dodatna postera. Anđela je također sudjelovala na dvije međunarodne znanstvene škole...

17.01.2023., 14:45h
ZADARSKI TJEDNIK
30. ožujak 2023 20:31